Ngày hội Level Skills Review

NGÀY HỘI ????? ?????? ?????? ? ? ?
 
Thấy bảo cuối tuần này anh em kéo nhau đi trẩy hội 3/3 âm lịch đông lắm. Ở Teemazing chúng mình cũng đang nô nức kéo nhau đi trẩy hội tại công ty bất chấp cuối tuần luôn ???
 
Một thứ vũ khí tuyệt vời đánh dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Teemazing để mỗi thành viên có cơ hội được phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới ?Khung năng lực – Level Skills Map” chính thức được “thực thi” với bản đồ năng lực riêng dành cho từng vị trí. Chưa bao giờ mỗi người lại có bản đồ phát triển bản thân rõ ràng đến như vậy. Đây sẽ là một “gia tài” vô cùng giá trị & quý giá với mỗi thành viên trong công ty không chỉ giai đoạn này mà còn mãi về sau trong hành trình phát triển của mỗi bạn ❤
 
Theo chân nhóm phóng viên thường trú tại Teemazing đột nhập ngay văn phòng tác nghiệp xem ngày hội đầu tiên diễn ra như thế nào & cùng đón chờ các bản tin được update trong các ngày tiếp theo nhé ^^